Informace o zpracování osobních údajůVaše osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení atd.) je nutné zpracovat pro účely plnění smlouvy. Kompletní znění informací o zpracování si prosím přečtěte níže.

Společnost Dastax Group s.r.o., IČO: 17496586, DIČ: CZ17496586 se sídlem Nádražní 831, 393 01 Pelhřimov zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 32472 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • IČ, DIČ
 • název společnosti
 • číslo bankovního účtu a kód banky
 • podobizna

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo, a podobiznu je nutné zpracovat pro účely plnění smlouvy a pro případnou obranu práv a oprávněných zájmů Správce. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

Dále je možné zpracovat IČ, DIČ, název společnosti, číslo bankovního účtu a kód banky, přejete-li si uvést tyto fakturační údaje. Tyto osobní údaje budou zpracovány na základě ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 6 měsíců od plnění smlouvy a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • poskytovatel softwaru Abra Flexi,s.r.o., Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha, IČ: 28019920
 • poskytovatel webhostingových služeb: ZCom,s.r.o., se sídlem Běleč 19, IČ 28094433
 • společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • provozovatelé online platebních služeb.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy, na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Dokument platí od 14.3.2019.